İşitme Kaybı, Depresyon Riskinizi Artırabilir. Erkeksel.com

Araştırmalar, yaşa bağlı işitme kaybı olan yaşlı insanların daha fazla depresif semptomlar yaşadığını keşfetti; işitme kaybı arttıkça, depresyon belirtileri olma riski de artar. Sonuçlar, yaşlılar arasında tanınmış ve tedavi gören bir durum olan yaşa bağlı işitme kaybının tedavi edilmesinin, geç yaşamdaki depresyonun önlenmesine yardımcı olacak bir yöntem olabileceğini göstermektedir.


Hafif işitme kaybı en az 70 yaşından büyük bireylerin çoğunluğu tarafından görülür, ancak bu hastalara nispeten az sayıda tanı konur veya tedavi edilir. İşitme kaybını teşhis etmek ve tedavi etmek zor değildir ve depresyonun hafifletilmesine veya önlenmesine yardımcı olacaksa tedavi daha da önemli olabilir.

Yaşlı bireylerde en sık görülen 3. kronik hastalık yaşa bağlı işitme kaybıdır. Bu durum demans ve bilişsel bozukluk gibi diğer hastalıkların riskini artırabilir. Bununla birlikte, işitme kaybının yaşlılarda, özellikle de Hispanik’te, depresyonun kültürel ve dil engelleri nedeniyle teşhis altına alınabileceği bir popülasyon grubu olan depresyona katkıda bulunup bulunmadığını araştıran pek çok çalışma yoktur. Çalışma sonuçları, çalışma yaşlı Hispaniklere odaklanmış olsa bile işitme kaybı olan herkese uygulanabilir.

50 yaşın üzerindeki 5,239 kişiden sağlık verileri analiz edildi. Her birey depresyon için test edildi ve işitme kaybını değerlendirmek için objektif bir yöntem olan bir odyometrik işitme muayenesi yaptı.

İşitme Kaybı, Depresyon Riskinizi Artırabilir. Erkeksel.com

Hafif işitme kaybı olan bu katılımcıların, normal işitme olanlara göre klinik olarak anlamlı olan depresyon semptomlarına sahip olma ihtimalinin yaklaşık iki katı olduğu bulundu. Şiddetli işitme kaybına sahip olan katılımcılar, depresif semptomları yaşama şansının 4 katından daha fazla oldu.

Zaman ilişkisinde tek bir nokta arandı, bu nedenle işitme kaybının depresyon semptomlarına yol açtığı kanıtlanamadı. Bunun randomize bir denemede kanıtlanması gerekecekti. Bununla birlikte, işitme kaybının depresyon belirtilerine nasıl yol açabileceği anlaşılabilir bir durumdur. İşitme kaybı olan bireylerde iletişim güçlüğü vardır ve sosyal olarak daha yalıtılmış hale gelme eğilimi vardır, bu da depresyon için önemli bir risk faktörüdür.

Hearing Loss Can Increase Your Risk Of Depression